SIOE GWN RITHIOL

Brysiwch!! Diwedd 30th November 2021

Ydy’ch ci chi’n enillydd? Beth am gael ychydig o hwyl yn ystod yr amseroedd heriol hyn?. Felly beth am roi eich ci i mewn i Sioe Gwn Rithiol yn un neu fwy o’n categorïau sioe a rhoi cyn lleied â £ 5 i helpu i Achub y Plant.

Bydd Iolo Williams, naturiaethwr adnabyddus a chyflwynydd rhaglenni natur radio T.V.and yn beirniadu ein henillwyr.

SUT i YMUNO … Cliciwch ar y ddelwedd categori i fynd i’r dudalen rhoi

Cael Hwyl ac Ymuno neu Dim ond Cyfrannu

ENILLWYR 2021

Ci Bach Perffaith

ENILLWYR – JOSH

Arwyr Diwyd

ENILLWYR – DYSON

Hoff Gŵn Achub

ENILLWYR – SIMBA

Ci Mwyaf Nadoligaidd

ENILLWYR – FRANKIE

Ci Bach Ciwt

ENILLWYR – ARLO

Ci Bythol Ifanc

ENILLWYR – BUDDY

Ci Bach Ciwt

ARLO

Ci Mwyaf Nadoligaidd

FRANKIE

Arwyr Diwyd

DYSON

Ci Bythol Ifanc

BUDDY

Ci Bach Perffaith

JOSH

Hoff Gŵn Achub

SIMBA

SUT MAE’N GWEITHIO – TRI CHAM

1 – Cyfrannu*

 

 • Cliciwch ar unrhyw gategori
 • Talwch gyda cherdyn neu PayPal
 • Wedi’i ailgyfeirio i’w uwchlwytho ar ôl talu

2 – UWCHLWYCHO

 

 • Llenwch y ffurflen uwchlwytho
 • Dewiswch eich categori
 • Cynhwyswch ddelwedd o’ch ci
 • Gwiriwch y manylion
 • Cliciwch Cyflwyno

3 – RHANNWCH GYDA ERAILL

 • Wedi uwchlwytho 
 • Ei drosglwyddo i deulu a ffrindiau
 • Rhoddwch uwchlwythiad i rywun

  PAWENNAU A FU

  Anfonwch atom lun o gi ymadawedig a fu’n annwyl i chi ac fe’i gyhoeddwn er cof amdanynt yn ein Horiel Goffa ‘Pawennau a Fu’ Ni fydd cystadleuaeth wrth gwrs gan fod yr hen ffrindiau yma oll yn enillwyr! Cyfraniad o £5 os gwelwch yn dda

  Gwobrau Enillydd

  BYDD ENILLYDD POB CATEGORI
  yn ennill portread wedi’i bersonoli o’u ci

  Ein beirniad enwog – Iolo Williams

  Bydd naturiaethwr a chyflwynydd adnabyddus rhaglenni natur radio T.V.and yn beirniadu ein henillwyr ym mhob categori.

  Rwy’n edrych ymlaen at weld lluniau o’ch ffrindiau pedair coes er budd achos mor hanfodol yn gweithio i blant bregus ym mhobman. Sicrhewch fod y ceisiadau hynny’n dod i mewn am gyfle i ennill gwobrau gwych!” Iolo

  Daw'r Cwmni Anifeiliaid Lleol yn noddwr

  "Ein cenhadaeth elusennol yw helpu cymaint o gŵn a bodau dynol ag y gallwn. Wedi'r cyfan, oni bai am anifeiliaid anwes a bodau dynol, ni fyddai pawen i'n bwyd anifeiliaid anwes naturiol sefyll arno".

  Achub y Plant

  Dyma gyfle arbennig gan Achub y Plant i gymryd rhan yn y gystadleuaeth Sioe Gŵn ar-lein. Mi fyddai’n wych gweld llawer o bobl ar draws Cymru a’r D.U. yn cymryd rhan yn y digwyddiad arbennig.

  Dyma un o brosiectiau gwych y mudiad sy’n gweithio er lles plant anghenus ar draws y byd – chwarewch eich rhan yn yr achos, ac ymunwch yn y sioe gŵn rithiol eleni. RHUN AP IORWERTH AS/MS – Deputy Group LeaderPlaid Cymru – The Party of Wales

  Sefydlwyd Achub y Plant er mwyn helpu pob blentyn i gyrraedd ei botensial yn llawn.  Yn y DU yn ogystal â ledled y byd, rydym yn sicrhau bod plant yn cadw’n ddiogel, yn iach ac yn parhau i ddysgu fel eu bod yn cyrraedd eu nod mewn bywyd.

  “Pan welodd Achub y Plant Noor* am y tro cyntaf yn Rhagfyr 2020, roedd hi’n bedwar mis oed ac yn dioddef o ddiffyg maeth difrifol iawn.  Erbyn hyn mae Noor* wedi gwella’n syfrdanol.

  Bu ei mam, Safiya*, 31, yn dod â Noor* i’r ysbyty yn Taiz i gael ei harchwilio a’i mesur yn rheolaidd.  Mae Safiya* yn cofio pa mor wael oedd Noor* y llynedd.  Roedd hi’n poeni na fyddai ei merch yn goroesi.

  Erbyn hyn, dydy Noor* ddim yn dioddef o ddiffyg maeth difrifol ac mae Safiya’n* dweud y gall weld gwir wahaniaeth yn ei merch.  Mae hi’n chwarae, yn dechrau siarad ac mae’n mwynhau clywed ei mam yn canu iddi.

  Mae’r teulu’n dal i fyw mewn gwersyll i bobl alltud gan eu bod wedi gorfod symud o achos yr ymladd sy’n mynd ymlaen yn Yemen.”