Rheolau

Rheolau cystadlu Achub y Plant Cymraeg

 • Rhaid i’r lluniau a gofnodir gynnwys cŵn sy’n eiddo i chi neu’ch teulu yn unig
 • Rhaid cyflwyno lluniau digidol YN UNIG ar ffurf JPG… dim fideos
 • Dylech greu y lluniau eich hunan a nid cyflwyno lluniau gan ffotograffydd proffesiynol.
 • Dylid cyflwyno llyniau trwy linc ddolen lanlwytho y wefan ar ol talu.
  Os ydych chi’n cael anhawster mynd yn ôl i’r dudalen lwytho> cysylltwch â ni <ar unwaith fel y gallwn gywiro hyn.
 • Bydd mynediad i fwy nag un dosbarth yn cynnwys rhodd ar wahân.
 • Rhaid i’r ceisiadau gynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost ac enw’ch ci.
 • Bydd y beirniadu yn digwydd cyn gynted â phosib ar ôl i’r gystadleuaeth ddod i ben
 • Gofynnir £ 5 y cais i gefnogi gwaith Achub y Plant.

Cyhoeddir lluniau’r enillwyr ar oriel y sioe.

I wneud cais cliciwch ar y categori cŵn rydych wedi’i ddewis. Cewch talu trwy PayPal neu gerdyn Debyd / Credyd fel y nodir ar y dudalen dalu.

Bydd y chwe dosbarth mynediad: –

 • Ci Bach Perffaith
 • Arwyr Diwyd
 • Hoff Gi Achub
 • Ci Mwyaf Nadoligaidd
 • Ci Bach Ciwt
 • Ci Bythol Ifanc

Bydd enillydd pob categori yn derbyn llun o’u ci gan arlunydd lleol a bag mawr o bwyd ci Burns.

Rhoddir yr holl arian a godir i Achub y Plant ar gyfer eu gwaith dros blant bregus y byd.

Mae’r elusen Achub y Plant yn cadw’r hawl i gadw’r lluniau’r gystadleuaech at ddibenion hyrwyddo.

Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol, ac ni bydd unrhyw ohebiaeth.

Mae’r data a gesglir yn angenrheidiol er mwyn i’r sioe gael ei rhedeg yn llyfn ac mae’n cydymffurfio â GDPR, a’r Prosesydd Data yw e-glwb Arloesi Rotari a’r Defnyddiwr data yw Achub y Plant Cymru